You are here
2017-BMW-540i-Sedan-min-20170504.png 2017 BMW LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản BMW 540i Sedan 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 540i Sedan 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 5 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 540i Sedan 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $56,450 tương đương với 1.284.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 540i Sedan 2017 Phiên bản BMW 540i Sedan 2017 tại Mỹ – Giá Giá từ : $56,450…

Read More
2017-BMW-440i-xDrive-Convertible-min-20170503.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $59,500 tương đương với 1.351.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-BMW-530e-iPerformance-Sedan-min-20170504.png 2017 BMW LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản BMW 530e xDrive iPerformance Sedan 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 530e xDrive iPerformance Sedan 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 5 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 530e xDrive iPerformance Sedan 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $53,700 tương đương với 1.222.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 530e xDrive iPerformance Sedan 2017 Phiên bản BMW 530e xDrive iPerformance Sedan 2017…

Read More
2017-BMW-530i-xDrive-Sedan-min-20170504.png 2017 BMW Mỹ SEDANS 

Phiên bản BMW 530i xDrive Sedan 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 530i xDrive Sedan 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 5 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 530i xDrive Sedan 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $53,500 tương đương với 1.217.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 530i xDrive Sedan 2017 Phiên bản BMW 530i xDrive Sedan 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-BMW-540i-xDrive-Sedan-min-20170504.png 2017 BMW LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản BMW 540i xDrive Sedan 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 540i xDrive Sedan 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 5 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 540i xDrive Sedan 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $58,750 tương đương với 1.337.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 540i xDrive Sedan 2017 Phiên bản BMW 540i xDrive Sedan 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-BMW-430i-Convertible-min-20170503.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $50,500 tương đương với 1.148.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 430i Convertible 2017 Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 tại Mỹ – Giá Giá từ : :…

Read More
2017-BMW-530e-iPerformance-min-20170504.png 2017 BMW LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản BMW 530e iPerformance Sedan 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 530e iPerformance sedan 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 5 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 530e iPerformance Sedan 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $51,400 tương đương với 1.169.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 530e iPerformance Sedan 2017 Phiên bản BMW 530e iPerformance Sedan 2017 tại Mỹ – Giá Giá…

Read More
2017-BMW-440i-xDrive-Coupe-min-20170502.png 2017 BMW COUPES Mỹ 

Phiên bản BMW 440i xDrive Coupe 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 440i xDrive Coupe 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 440i xDrive Coupe 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $50,700 tương đương với 1.151.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 440i xDrive Coupe 2017 Phiên bản BMW 440i xDrive Coupe 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-BMW-530i-Sedan-min-20170504.png 2017 BMW Mỹ SEDANS 

Phiên bản BMW 530i Sedan 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 530i Sedan 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 5 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 530i Sedan 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $51,200 tương đương với 1.162.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 530i Sedan 2017 Phiên bản BMW 530i Sedan 2017 tại Mỹ – Giá Giá từ : $51,200…

Read More
2017-BMW-328d-xDrive-Sports-Wagon-min-20170502.png 2017 BMW Mỹ WAGONS 

Phiên bản BMW 328d xDrive Sports Wagon 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 328d xDrive Sports Wagon 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 328d xDrive Sports Wagon có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $44,450 tương đương với 1.009.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 328d xDrive Sports Wagon 2017 Phiên bản BMW 328d xDrive Sports Wagon 2017 tại…

Read More