You are here
2017-Kia-Forte-Sedan-EX-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ SEDANS 

Phiên bản Kia Forte Sedan EX 2017 Tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte Sedan EX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Sedan Kia Forte mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $16,600 tới $21,300 Giá phiên bản Kia Forte Sedan EX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $21,300 tương đương 485.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte Sedan EX 2017 Phiên bản Kia Forte Sedan EX 2017 Tại Mỹ –…

Read More
2017-Kia-Rio-5-Door-SX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hacthback Kia Rio mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $15,495 tới $20,905 Giá phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $20,905 tương đương 476.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Rio 5-Door SX 2017 Phiên bản Kia Rio 5-Door SX 2017 tại Mỹ –…

Read More
2017-Kia-Forte5-Hatchback-EX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hatchback Kia Forte5 mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $18,200 tới $23,800 Giá phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $22,100 tương đương 503.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte5 Hatchback EX 2017 Phiên bản Kia Forte5 Hatchback EX 2017 tại Mỹ –…

Read More
2016-Kia-Forte-Koup-EX-min-20170425.png 2016 Kia Mỹ SEDANS 

Phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 là một trong hai phiên bản của mẫu xe Sedan Kia Forte Koup mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $19,890 tới $20,690 Giá phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $19,890 tương đương 453.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte Koup EX 2016 Phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 tại Mỹ…

Read More
2017-Kia-Sorento-EX-V6-min-20170424.png 2017 Kia Mỹ SUVS 

Phiên bản Kia Sorento EX V6 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sorento EX V6 2017 là một trong bảy phiên bản của mẫu xe SUV Kia Sorento mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $25,600 tới $44,100 Giá phiên bản Kia Sorento EX V6 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $33,300 tương đương 758.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sorento EX V6 2017 Phiên bản Kia Sorento EX V6 2017 tại Mỹ – Giá Giá…

Read More
2017-Kia-Sedona-LX-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ VANs/MINIVANS 

Phiên bản Kia Sedona LX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sedona LX 2017 là một trong năm phiên bản của mẫu xe Minivan Kia Sedona mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $26,900 tới $41,900 Giá phiên bản Kia Sedona LX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $28,900 tương đương 658.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sedona LX 2017 Phiên bản Kia Sedona LX 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm yết…

Read More
2017-Kia-Sedona-SXL-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ VANs/MINIVANS 

Phiên bản Kia Sedona SXL 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sedona SXL 2017 là một trong năm phiên bản của mẫu xe Minivan Kia Sedona mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $26,900 tới $41,900 Giá phiên bản Kia Sedona SXL 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $41,900 tương đương 950.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sedona SXL 2017 Phiên bản Kia Sedona SXL 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm yết…

Read More
2017-Kia-Sedona-SX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

2017 Kia Forte5 Hatchback SX

   Phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hatchback Kia Forte5 mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $18,200 tới $23,800 Giá phiên bản Kia Forte5 Hatchback LX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $18,200 tương đương 414.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte5 Hatchback LX 2017 2017 Kia Forte5 Hatchback SX Price Giá niêm yết :…

Read More
2017-Kia-Sorento-SX-V6-min-20170424.png 2017 Kia Mỹ SUVS 

Phiên bản Kia Sorento SX V6 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sorento SX V6 2017 là một trong bảy phiên bản của mẫu xe SUV Kia Sorento mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $25,600 tới $44,100 Giá phiên bản Kia Sorento SX V6 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $38,800 tương đương 883.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sorento SX V6 2017 Phiên bản Kia Sorento SX V6 2017 tại Mỹ- Giá…

Read More
2017-Kia-Rio-5-Door-LX-min-20170425.png 2017 HATCHBACKS Kia Mỹ 

Phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 là một trong ba phiên bản của mẫu xe Hacthback Kia Rio mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $15,495 tới $20,905 Giá phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $15,495 tương đương 353.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Rio 5-Door LX 2017 Phiên bản Kia Rio 5-Door LX 2017 tại Mỹ –…

Read More