You are here
2017-Buick-Regal-1SV-min-20170426.png 2018 Buick LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản Buick Regal 1SV FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Regal 1SV FWD 2017 là một trong 7 phiên bản của mẫu xe sedan hạng sang cỡ trung của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $27,065 tới $36,540 Giá phiên bản Buick Regal 1SV FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $27,065 tương đương 616.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Regal 1SV FWD 2017 Phiên bản Buick Regal 1SV FWD 2017…

Read More
2017-Buick-Verano-min-20170426.png 2018 Buick LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản Buick Verano 2017 tại Mỹ

    Phiên bản Buick Verano 2017 là một trong 3 mẫu xe sedan hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $21,065 tới $26,555 Giá phiên bản Buick Verano 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $21,065 tương đương 479.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Verano 2017 2017 Buick Verano – Giá Giá niêm yết : $21,065 2017 Buick Verano – Vận…

Read More
2017-Buick-Verano-Leather-min-20170426.png 2018 Buick LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản Buick Verano Leather 2017 tại Mỹ

    Phiên bản Buick Verano Leather 2017 là một trong 3 mẫu xe sedan hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $21,065 tới $26,555 Giá phiên bản Buick Verano Leather 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $26,555 tương đương 604.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Verano Leather 2017 2017 Buick Verano Leather – Price Giá niêm yết : $26,555 2017…

Read More
2017-Buick-Verano-Sport-Touring-min-20170426.png 2018 Buick LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản Buick Verano Sport Touring 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Verano Sport Touring 2017 là một trong 3 mẫu xe sedan hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $21,065 tới $26,555 Giá phiên bản Buick Verano Sport Touring 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $24,115 tương đương 549.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Verano Sport Touring 2017 2017 Buick Verano Sport Touring – Price Giá niêm yết…

Read More
2017-Buick-Regal-Sport-Touring-FWD-min-20170426.png 2018 Buick LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản Buick Regal Sport Touring FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Regal Sport Touring FWD 2017 là một trong 7 phiên bản của mẫu xe sedan hạng sang cỡ trung của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $27,065 tới $36,540 Giá phiên bản Buick Regal Sport Touring FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $28,615 tương đương 651.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Regal Sport Touring FWD 2017 Phiên bản Buick Regal…

Read More
2017-Buick-Regal-Premium-II-FWD-min-20170426.png 2018 Buick LUXURY Mỹ SEDANS 

Phiên bản Buick Regal Premium II FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Regal Premium II FWD 2017 là một trong 7 phiên bản của mẫu xe sedan hạng sang cỡ trung của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $27,065 tới $36,540 Giá phiên bản Buick Regal Premium II FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $31,615 tương đương 720.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Regal Premium II FWD 2017 Phiên bản Buick Regal…

Read More