You are here
2016-Kia-Forte-Koup-EX-min-20170425.png 2016 Kia Mỹ SEDANS 

Phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 là một trong hai phiên bản của mẫu xe Sedan Kia Forte Koup mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $19,890 tới $20,690 Giá phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $19,890 tương đương 453.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte Koup EX 2016 Phiên bản Kia Forte Koup EX 2016 tại Mỹ…

Read More
2016-Kia-Forte-Koup-SX-min-20170425.png 2016 Kia Mỹ SEDANS 

Phiên bản Kia Forte Koup SX 2016 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Forte Koup SX 2016 là một trong hai phiên bản của mẫu xe Sedan Kia Forte Koup mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $19,890 tới $20,690 Giá phiên bản Kia Forte Koup SX 2016 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $20,690 tương đương 471.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Forte Koup SX 2016 Phiên bản Kia Forte Koup SX 2016 tại Mỹ…

Read More