You are here
2017-Kia-Sedona-LX-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ VANs/MINIVANS 

Phiên bản Kia Sedona LX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sedona LX 2017 là một trong năm phiên bản của mẫu xe Minivan Kia Sedona mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $26,900 tới $41,900 Giá phiên bản Kia Sedona LX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $28,900 tương đương 658.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sedona LX 2017 Phiên bản Kia Sedona LX 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm yết…

Read More
2017-Kia-Sedona-SXL-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ VANs/MINIVANS 

Phiên bản Kia Sedona SXL 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sedona SXL 2017 là một trong năm phiên bản của mẫu xe Minivan Kia Sedona mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $26,900 tới $41,900 Giá phiên bản Kia Sedona SXL 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $41,900 tương đương 950.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sedona SXL 2017 Phiên bản Kia Sedona SXL 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm yết…

Read More
2017-Kia-Sedona-L-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ VANs/MINIVANS 

Phiên bản Kia Sedona L 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sedona L 2017 là một trong năm phiên bản của mẫu xe Minivan Kia Sedona mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $26,900 tới $41,900 Giá phiên bản Kia Sedona L 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $26,900 tương đương 612.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sedona L 2017 Phiên bản Kia Sedona L 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm yết…

Read More
2017-Kia-Sedona-EX-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ VANs/MINIVANS 

Phiên bản Kia Sedona EX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sedona EX 2017 là một trong năm phiên bản của mẫu xe Minivan Kia Sedona mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $26,900 tới $41,900 Giá phiên bản Kia Sedona EX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $33,600 tương đương 765.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sedona EX 2017 Phiên bản Kia Sedona EX 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm yết…

Read More
2017-Kia-Sedona-SX-min-20170425.png 2017 Kia Mỹ VANs/MINIVANS 

Phiên bản Kia Sedona SX 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Kia Sedona SX 2017 là một trong năm phiên bản của mẫu xe Minivan Kia Sedona mạnh mẽ được phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $26,900 tới $41,900 Giá phiên bản Kia Sedona SX 2017 được niêm yết tại mỹ vào khoảng $36,900 tương đương 840.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Kia Sedona SX 2017 Phiên bản Kia Sedona SX 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm yết…

Read More