You are here
2017-BMW-440i-xDrive-Convertible-min-20170503.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $59,500 tương đương với 1.351.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 Phiên bản BMW 440i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-BMW-430i-Convertible-min-20170503.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $50,500 tương đương với 1.148.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 430i Convertible 2017 Phiên bản BMW 430i Convertible 2017 tại Mỹ – Giá Giá từ : :…

Read More
2017-BMW-440i-Convertible-min-20170503.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 440i Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 440i Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 440i Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $57,500 tương đương với 1.305.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 440i Convertible 2017 Phiên bản BMW 440i Convertible 2017 tại Mỹ – Giá Giá từ : $57,500…

Read More
2017-BMW-430i-xDrive-Convertible-min-20170503.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 430i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 430i xDrive Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 3 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 430i xDrive Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $52,550 tương đương với 1.193.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 430i xDrive Convertible 2017 Phiên bản BMW 430i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-Buick-Cascada-Sport-Touring-FWD-min-20170428.png 2017 Buick CONVERTIBLE LUXURY Mỹ 

Phiên bản Buick Cascada Sport Touring FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Cascada Sport Touring FWD 2017 là một trong 3 phiên bản của mẫu xe Convertible hạng sang của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $33,065 tới $37,065 Giá phiên bản Buick Cascada Sport Touring FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $37,065 tương đương 840.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Cascada Sport Touring FWD 2017. Phiên bản Buick Cascada Sport Touring…

Read More
2017-BMW-M240i-xDrive-Convertible-min-20170429.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW M240i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW M240i xDrive Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 2 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW M240i xDrive Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $51,050 tương đương với 1.157.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW M240i xDrive Convertible 2017 Phiên bản BMW M240i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More
2017-BMW-M240i-Convertible-min-20170429.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW M240i Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW M240i Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 2 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW M240i Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $49,050 tương đương với 1.112.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW M240i Convertible 2017 Phiên bản BMW M240i Convertible 2017 tại Mỹ – Giá Giá từ :  $49,050…

Read More
2017-BMW-230i-Convertible-min-20170429.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 230i Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 230i Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 2 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 230i Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $38,950 tương đương với 883.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 230i Convertible 2017 Phiên bản BMW 230i Convertible 2017 tại Mỹ – Giá Giá từ : :…

Read More
2017-Buick-Cascada-FWD-min-20170428.png 2017 Buick CONVERTIBLE LUXURY Mỹ 

Phiên bản Buick Cascada FWD 2017 tại Mỹ

   Phiên bản Buick Cascada FWD 2017 là một trong 3 phiên bản của mẫu xe Convertible hạng sang của thương hiệu Buick phân phối tại thị trường Mỹ năm 2017 với giá giao động từ $33,065 tới $37,065 Giá phiên bản Buick Cascada FWD 2017 được niêm yết tại Mỹ vào khoảng $33,065 tương đương 750.000.000 VNĐ ( tỉ giá áp dụng tháng 3/2017). Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Buick Cascada FWD 2017. Phiên bản Buick Cascada FWD 2017 tại Mỹ – Giá Giá niêm…

Read More
2017-BMW-230i-xDrive-Convertible-min-20170429.png 2017 BMW CONVERTIBLE Mỹ 

Phiên bản BMW 230i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ

   Phiên bản BMW 230i xDrive Convertible 2017 là một trong các mẫu xe thuộc dòng xe BMW 2 Series danh tiếng của thương hiệu xe BMW đến từ nước Đức. Phiên bản BMW 230i xDrive Convertible 2017 có giá khởi điểm tại thị trường Mỹ vào khoảng $40,950 tương đương với 928.000.000 VNĐ ( theo tỉ giá VNĐ – USD tháng 4/2017) Dưới đây là các thông số kỹ thuật của phiên bản BMW 230i xDrive Convertible 2017 Phiên bản BMW 230i xDrive Convertible 2017 tại Mỹ – Giá…

Read More